Správa MŠ


Aplikace MáŠkolka poskytuje správu MŠ a to při administrativní práci v MŠ tak při komunikaci s rodiči. Ke spolupráci jsme přizvali ty nejdůležitější. MáŠkolka je jediný informační systém, který je vyvíjený spolu s učiteli a řediteli mateřských škol. Díky tomu dokážeme rychle a okamžitě reagovat jak na aktuální potřeby, tak na současné trendy předškolního vzdělávání.

Níže si představíme funkce Aplikace MáŠkolka, která od roku 2009 slouží školkám jako správa jejich MŠ. Aplikace nabízí evidenci dětí, přijímací řízení, tiskové a exportní sestavy, evidenci zaměstnanců, evidenci docházky děti a evidenci docházky zaměstnanců, plánování směn, přehledy o platbách školného rodiči, předpis školného včetně generování pokladních dokladů nebo faktur, importy výpisů z banky, školní matriku, evidenci dětí, jejich potřeb, docházky atd. Naše MŠ aplikaci používají na denní bázi. Za naší aplikací Má Školka stojí stále rodinná firma. V oblasti předškolního vzdělávání se pohybujeme už od roku 1992. Navíc jsme také rodiče. A k tomu ke všemu jsme i nadšenci do moderních technologií. Přinášíme Vám za spolupráce dalších stovek školek, jeslí a dětských skupin nástroj, který učitelům a rodičům zjednodušil agendu a komunikaci.
O projektu

Evidence dětí poskytuje základní informace o dětech, jejich zákonných zástupcích, alergiích, specificích dítěte, oprávnění k vyzvedávání dítěte a další

Tým slouží pro evidenci zaměstnanců - učitelů, chův a provozních zaměstnanců, k evidenci potřebných údajů o zaměstnancích, jejich docházku a plánování směn.

Třídní kniha, neboli třídnice je interaktivní online a tisknutelná třídnice propojená s matrikou dětí ve škole. Modul pokladna eviduje a umožňuje jako deník tisknout doklady, vystavovat příjemky a výdejky Modul Školné poskytuje automaticky přehled o platbách školného, je napojený na běžný účet školy a eviduje dlužné školné, tedy nedoplatky i přeplatky rodičů dětí ve vztahu ke škole a financím. Eviduje nejen školné, ale i kroužky, výlety, drobný materiál a podobně.

Nejprve jsme si to vyzkoušeli sami na sobě.

Naším prvním zákazníkem jsme byli my sami. Respektive sesterská společnost, provozující síť mateřských škol. Ostrý provoz nám pomohl doladit potřebné funkcionality. Pochopili jsme lépe reálné potřeby a dokázali je do MáŠkolky začlenit. Záhy jsme naše poznatky aplikovali i na jesle a získali zkušenosti s dětskými skupinami.

Objednejte si zkušební verzi pro Vaši MŠ zcela zdarma!
Vyzkoušet