Elektronická evidence docházky v dětské skupině – aplikace MáŠkolka


Aplikace MáŠkolka od Dignus je unikátní v tom, že ji vyvíjíme my – odhodlaná skupina učitelů, chův a ředitelů mateřských škol a dětských skupin a to již od roku 2009.

Aplikace je plně v souladu s požadavky dotací z ESF, požadavky na exporty pro MPSV a na digitalizaci. Aplikace je ucelený CRM systém poskytující služby, které Vám budou velkou pomocí s administrací, dotacemi a vedením zařízení.

Splňuje požadavky z pohledu zabezpečené komunikace, správy dat, certifikace a ochrany osobních údajů. Systém disponuje řadou funkcí, které využijete pro svou kontrolu před odevzdáním dotace a jistotu, že je vše správně.

Systém je navíc uživatelsky přívětivý, není závislý na konkrétním počítači, nebo tabletu a spustíte jej odkudkoliv z internetu.

Na nástěnku vkládejte nejen oznámení, ale zejména části z denního programu, rodiče pak mohou kdykoliv navázat na Vaši práci s dětmi opakováním básničky, nebo u předškoláků třeba pracovními listy. Zamyslete se co nejlépe rodičům prezentovat a na čem mají děti s rodiči pracovat. Elektronické zápisy, třídní kniha, kniha úrazů, online omlouvání rodiči, ale i online školení BOZP, školení první pomoci atd. jsou samozřejmostí.

Hledáte pomocníka, který vám zjednoduší administrativu? Chtěli byste přesunout komunikaci s rodiči z e-mailu, sms a různých chatovacích aplikací na jedno místo? Zkuste aplikaci MáŠkolka, kterou si rodiče zamilují a dětské skupině ušetří práci.

My víme, co všichni potřebujeme, co kde vykazujeme a co musíme hlídat.
Proto bude aplikace od nás vždy aktuální se vším, co je třeba!
Se všemi reporty, výstupy, kontrolami k monitorovací zprávě. A to jednoduše proto, že i my ji denně používáme.

Zároveň musí být ovládání aplikace snadné a rychle pochopitelné i našimi ostatními kolegy. A to se nám daří. Výkaznictví pro ESF a MPSV, komunikace s rodiči, fotogalerie, správa školy, omluvenky a další funkce v jedné aplikaci. To a mnohem víc je MáŠkolka.
Podrobný přehled funkcí

Docházka do školky, jeslí, nebo dětské skupiny je evidována v aplikaci MáŠkolka formou elektronické evidence a to buď tak, že je k dítěti v daný den dopsán údaj o příchodu a odchodu pečující osobou (personálem), nebo formou čipové karty, kdy každému dítěti se jeho unikátní kartou eviduje docházka automaticky. Každé dítě může mít předem definovanou předpokládanou docházku, a tak lze například vystavovat vyúčtování zálohově. Podle reálně odchozené docházky pak aplikace sama počítá evidovanou docházku na základě elektronické evidence docházky.

Elektronická evidence docházky formou čipových karet je evidována přesně podle požadavků ESF a MPSV. Aplikace sama generuje SOUHRNNÝ ZÁZNAM O DOCHÁZCE DĚTÍ A PEČUJÍCÍCH OSOB ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ a VÝSTUP Z ELEKTRONICKÉ DOCHÁZKY.

Aplikace má nastavené pevně dané provozní parametry. Příjemci dotace, jesle-školky tak nemusí nic ručně v excelu vyplňovat, vše za ně vyplní aplikace MáŠkolka.

List Záznam o docházce dětí v daném monitorovacím období jsou vygenerovány docházkovým systémem. Ve sloupci "Délka pobytu (počet půldnů)" je počítána docházka na základě nastavené dotace a délky tzv. půldnů (příkladem: 1 půlden je pobyt delší než 3 hod a kratší než 6 hod. Délka pobytu větší než 6 hodin jsou 2 půldny). Tyto sloupce jsou uzamčeny od MPSV heslem a příjemce nemá možnost editace ani vkládání. Systém vše doplní a dopočítá sám. List Výpočet dosažených jednotek se na základě docházky zkontroluje a naplní daty.

Pokud je docházka menší než 75%, v tabulce je spočítán "Skutečně dosažený počet jednotek v příslušném období" a tento údaj by měl být uveden rovněž v ZoR. Dosažené procento docházky je pro výpočet zaokrouhleno matematicky na celé číslo. Aplikace evidence elektronické docházky MáŠkolka automaticky vyplní údaje do excelovských buněk za jednotlivé měsíce monitorovacího období a k tomu příslušný počet pracovních dnů.

Stále váháte?

Z naší praxe víme, že rodiče velmi rádi využívají aplikaci k omlouvání svých dětí. Nemusí nikam volat, psát. V telefonu nebo na notebooku kliknou a hotovo. Dětská skupina má tyto informace pro další evidenci, Například do kuchyně. Paní kuchařka se přes telefon nebo tablet podívá (zvládne to, máme „stokrát a jednou“ ozkoušené), kolik dětí je dnes nahlášeno na oběd a pro kolik obědů si naopak přijdou rodiče nemocného dítěte. MáŠkolka tyto informace v dalším kroku zaúčtuje.

Vaše školka díky aplikaci MáŠkolka nabízí víc než ostatní dětské skupiny.

Poskytovatelem aplikace MáŠkolka je česká společnost Dignus, která vyvíjí a nabízí tuto aplikaci již od roku 2009.