Docházkový systém pro školky a dětské skupiny
Aplikace umožňuje komunikaci rodiči se školkou, zpracovává docházku dětí, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a připravuje data pro výpočet na školné, stravné, poplatky, případně hrazené kroužky.

Veškeré papírové dokumenty potřebné pro evidenci docházky jsou nahrazeny elektronickými. Docházku můžete zaznamenávat do systému ručně nebo pomocí čipových karet.

Výhodou je přehledná databáze rodičů a blízkých osob dítěte. Osoby se mohou identifikovat při příchodu i čipovou kartou. Řešení tedy umožňuje zároveň evidovat docházku všem zaměstnancům i dětem.

Aplikace obsahuje moduly a funkcionality, které jsou popsané detailně na našem webu. Na trhu je více poskytovatelů obdobných systémů s různou funkcionalitou. Naše aplikace je však vyvíjena s učiteli a řediteli mateřských škol.

Elektronická evidence docházky v systému MáŠkolka je docházkový systém na bázi RFID bezkontaktních karet určený zejména pro Školky, jesle, dětské skupiny a další zařízení, které nejsou spokojeny s evidencí docházky dětí a pečujících osob – zaměstnanců papírovou formou. Nulové zřizovací náklady a přesná evidence času z povinnosti udělá velkého pomocníka.

Evidence docházky automaticky rozpozná, zda jde o příchod nebo odchod dítěte ze školky podle přítomnosti resp. nepřítomnosti v systému. Proto při příchodu do školky stačí pokud zaměstnanec přiloží čipovou kartu a systém automaticky zaznamená příchod nebo odchod do zařízení. Pokud se osoba přihlašuje pomocí RFID karty, přiloží kartu na snímač umístěný pod numerickou klávesnicí.

Karty využívané pro Dignus jsou většinou vyrobeny z plastu a lze je potisknout, nebo jen polepit štítkem se jménem dítěte. Po ukončení docházky dítěte do školky, jeslí, nebo dětské skupiny lze kartu znovu přiřadit novému dítěti a elektronická evidence docházky pak pokračuje touto kartou. Karty prodáváme v Dignus, nebo si je lze koupit kdekoliv. Nejedná se o žádnou specialitu a cena karty se pohybuje v řádech desetikorun za kartu. Tato funkce může vypadat jako zbytečná, sami ale uvidíte, jak děti baví s kartou "pípat" a to i několikrát za sebou. Po příchodu do školky se pípnutí stane pro dítě rituálem. Proto je systém upraven tak, že zaznamenává pouze jedno první "pípnutí" ostatní v časovém rámci minut zahazuje. Děti evidence docházky prostě baví. Rodiče pomocí aplikace a čipových karet evidují docházku svých dětí a vy v systému vidíte, kolik dětí bude a je přítomno a na to navazují exporty pro kuchyni – kolik obědů, přesnídávek a svačinek mají připravit a i to, že se zcela zbytečně neprovaří šetří finance.

Aplikace MáŠkolka je rázem chytrá školka. Aplikace podporuje napojení do českých bank a školka tak má přehled o platbách rodičů a vyúčtování je hračkou. Systém rodiče upozorní na novou platbu či fakturu, na nezaplacené školkovné nebo stravné. Dále rodiče v této chytré aplikaci školky vidí i přehled uskutečněných plateb.

Aplikace je plně v souladu s dotační podporou MŠMT a s dotační podporou vzniku a provozu dětských skupin.